menu bar

Phiên bản mới của Navitel Navigator 11 đã có thể tải về từ Google Play và AppGallery.

Trong phiên bản mới chúng tôi đã:

  • Cho phép lưu dữ liệu bản đồ cũng như nhập điểm đã lưu từ tệp dữ liệu trên thẻ nhớ SD;
  • Sửa lỗi đồng bộ hóa dữ liệu từ Navitel.Cloud, chuyển đổi dữ liệu điểm đã lưu và lịch sử tìm kiếm từ phiên bản cũ, chuẩn hóa hiển thị tin tức đồng thời sửa triệt để các lỗi liên quan đến khôi phục bản quyền phần mềm từ Navitel Navigator 9;
  • Chuẩn hóa việc sắp xếp kết quả số nhà từ danh sách tìm kiếm;
  • Thêm một số ngôn ngữ cho giao diện của phần mềm.

Xin vui lòng lưu ý rằng sau khi cập nhật phần mềm, bạn có thể cần tải lại dữ liệu bản đồ từ mục "Tải về" là mục mục con của mục "Bản đồ" trong menu chính của phần mềm.

Hãy tận hưởng những chuyến đi của bạn cùng Navitel Navigator!