menu bar

Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn kích hoạt phần mềmHướng dẫn đăng ký thêm bản đồ!

Mã bản quyền sẽ có dạng
XXXXX-XXXXX-xxxx-xxxx-xxxx
hoặc
XXXXXXX-XXXXX-xxxxx-xxxxx-xxxxx

Mã bản quyền không thể là:

- Số Serial hiển thị trên phần mềm chưa đăng ký;
- địa chỉ e-mail hay tài khoản cá nhân;
- số IMEI của thiết bị di động;
- mã sản phẩm hoặc mã đơn hàng.

Trong ô dưới đây, bạn nhập mã kích hoạt và lựa chọn kiểu kích hoạt.

Mã bản quyền không đúng
Quan trọng! Nếu bạn mua thiết bị đã cài sẵn Navitel Navigator thì bạn không cần kích hoạt lại mã bản quyền!
Để nhận phần mềm và bản đồ cập nhật, bạn cần phải thêm thiết bị vào mục My Devices trong tài khoản cá nhân.
Làm như thế nào để tìm Số Serial trong Navitel Navigator?

- Với bản 9.6 và về sau:
bạn nhấn vào biểu tượng chấm than ở giữa màn hình của trang Unregistered version.
Để xem mã bản quyền, bạn chạy Navitel Navigator và chọn:

- Với phiên bản 8.5.0.954 và về sau:
Menu > Navitel của tôi > Tải bản đồ > Navitel Navigator.

Mã bản quyền chỉ sử dụng cho một thiết bị!