menu bar
 • flag linkGiọng Albania
 • icon play
  Zamira SPX nén trong ZIP, 855.2 Kb
 • flag linkGiọng Armenia
 • icon play
  Narine SPX nén trong ZIP, 819.4 Kb
 • icon play
  Narine WAV nén trong ZIP, 10.2 Mb
 • flag linkGiọng Belarút
 • icon play
  Alesya SPX nén trong ZIP, 810.4 Kb
 • icon play
  Alesya WAV nén trong ZIP, 10.3 Mb
 • icon play
  Kastus SPX nén trong ZIP, 797.7 Kb
 • icon play
  Kastus WAV nén trong ZIP, 10.1 Mb
 • flag linkGiọng Bulgari
 • icon play
  Boris SPX nén trong ZIP, 732.3 Kb
 • flag linkGiọng Croatia
 • icon play
  Mirna SPX nén trong ZIP, 767.7 Kb
 • flag linkGiọng Séc
 • icon play
  Filip SPX nén trong ZIP, 762.7 Kb
 • icon play
  Daniela SPX nén trong ZIP, 915.7 Kb
 • flag linkGiọng Anh
 • icon play
  Jane SPX nén trong ZIP, 627.3 Kb
 • icon play
  Jane WAV nén trong ZIP, 7.9 Mb
 • flag linkGiọng Estonia
 • icon play
  Anne SPX nén trong ZIP, 1.0 Mb
 • flag linkGiọng Phần Lan
 • icon play
  Urho SPX nén trong ZIP, 872.2 Kb
 • icon play
  Urho WAV nén trong ZIP, 11.3 Mb
 • flag linkGiọng Pháp
 • icon play
  Nicole SPX nén trong ZIP, 804.9 Kb
 • flag linkGiọng Đức
 • icon play
  Marta SPX nén trong ZIP, 597.5 Kb
 • icon play
  Marta WAV nén trong ZIP, 7.5 Mb
 • flag linkGiọng Hy Lạp
 • icon play
  Nikolas SPX nén trong ZIP, 805.9 Kb
 • flag linkGiọng Kazaktan
 • icon play
  Aliya SPX nén trong ZIP, 626.6 Kb
 • icon play
  Kuat SPX nén trong ZIP, 678.2 Kb
 • flag linkGiọng Latvia
 • icon play
  Ilona SPX nén trong ZIP, 1.0 Mb
 • flag linkGiọng Litva
 • icon play
  Laima SPX nén trong ZIP, 1.3 Mb
 • flag linkGiọng Iran
 • icon play
  Ramin SPX nén trong ZIP, 684.1 Kb
 • flag linkBồ Đà Nha âm Brazil
 • icon play
  Sophia SPX nén trong ZIP, 1.1 Mb
 • flag linkGiọng Rumani
 • icon play
  Anca SPX nén trong ZIP, 784.3 Kb
 • flag linkGiọng Nga
 • icon play
  Tamara SPX nén trong ZIP, 598.7 Kb
 • icon play
  Tamara WAV nén trong ZIP, 7.5 Mb
 • icon play
  Yulya WAV nén trong ZIP, 7.8 Mb
 • icon play
  Alenka SPX nén trong ZIP, 630.6 Kb
 • icon play
  Alenka WAV nén trong ZIP, 6.4 Mb
 • icon play
  Sveta WAV nén trong ZIP, 5.1 Mb
 • icon play
  Ilya SPX nén trong ZIP, 562.2 Kb
 • icon play
  Ilya WAV nén trong ZIP, 7.0 Mb
 • icon play
  Ira SPX nén trong ZIP, 808.0 Kb
 • icon play
  Ira WAV nén trong ZIP, 10.2 Mb
 • flag linkGiọng Serbia
 • icon play
  Andjela SPX nén trong ZIP, 744.4 Kb
 • flag linkGiọng Slovakia
 • icon play
  Natalia SPX nén trong ZIP, 840.9 Kb
 • flag linkGiọng Slovenia
 • icon play
  Agata SPX nén trong ZIP, 637.8 Kb
 • flag linkGiọng Tây Ban Nha
 • icon play
  Silvia SPX nén trong ZIP, 749.1 Kb
 • flag linkGiọng Tajik
 • icon play
  Saodat SPX nén trong ZIP, 614.0 Kb
 • icon play
  Saodat WAV nén trong ZIP, 7.6 Mb
 • flag linkGiọng Thổ Nhĩ Kỳ
 • icon play
  Bihter SPX nén trong ZIP, 710.7 Kb
 • icon play
  Bihter WAV nén trong ZIP, 9.0 Mb
 • icon play
  Syrra SPX nén trong ZIP, 816.1 Kb
 • flag linkGiọng Việt Nam
 • icon play
  Hoa SPX nén trong ZIP, 578.4 Kb
 • icon play
  Hoa WAV nén trong ZIP, 7.2 Mb