menu bar

BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ CÁC NGUYÊN TẮC XỬ LÝ

Mục đích của văn bản này là để thông báo cho khách hàng và khách truy cập của trang web www.navitel.cz về các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân và nguyên tắc ứng xử của họ. Mục đích khác là cung cấp cho khách hàng kiến thức chung về các quyền liên quan đến dữ liệu cá nhân của họ. Văn bản này được soạn thảo theo điều luật số 101/2000 Sb., về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Cộng hòa Séc, đã được sửa đổi và theo quy định của Ủy ban châu Âu (EC) và Hội đồng châu Âu (EU) số 2016 / 679 về bảo vệ dữ liệu cá nhân người dùng ("GDPR").Nội dung đầy đủ và chính xác xem tại ngôn ngữ Tiếng Anh