menu bar

EGTS

Настройки

Трекер
Сервер
87.242.72.221
Порт
30154 (30197 - для протокола в редакции от 2014-09-01)
Система мониторинга
Марка
Retranslator protocol
Модель
EGTS

Retranslator protocol – марка устройства.