menu bar

Wialon IPS

Настройки

Трекер
Сервер
87.242.72.221
Порт
30136
Система мониторинга
Марка
Retranslator protocol
Модель
Wialon IPS

Retranslator protocol – марка устройства.