menu bar
Tên công ty: NAVITEL s. r. o.
Thành lập: 2006
Lĩnh vực hoạt động: Phần mềm dẫn đường và bản đồ
Văn phòng toàn cầu: Nga, Ukraine, Belarút, Cộng hòa Séc, Ba Lan
Nhân viên: 400+
Người dùng: 40 000 000+
Độ phủ bản đồ: Châu Âu (chi tiết, bao gồm các quốc gia vùng CIS)
Châu Mỹ (Brazil, Mexico, Argentina, Peru, Chile, Venezuela..)
Châu Á (Kazakhstan, Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan, Philippines, Việt Nam..)
Hỗ trợ người dùng toàn diện: Trung tâm dịch vụ, E-mail và diễn đàn