menu bar

Bản đồ cập nhật Q2 2020 của 12 quốc gia khu vực Trung Đông, Nam Caucasus và Châu Á đã sẵn sàng để người dùng Navitel Navigator tải về.

Khu vực Trung Đông, Nam Caucasus và Châu Á bao gồm 12 quốc gia - Armenia, Azerbaijan, Georgia, Ấn Độ, Iran, Kyrgyzstan, Mông Cổ, Pakistan, Tajikistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Uzbekistan và Việt Nam.

Dữ liệu của tất cả các bản đồ bao gồm 4 102 579 km chiều dài đường, 7 595 924 điểm POI, 777 442 khu dân cư trong đó 27 246 với địa chỉ và tên đường chi tiết. 26 846 181 điểm địa chỉ số nhà.

Việt Nam

Bản đồ Việt Nam bao gồm 88 456 khu dân cư trong đó 765 khu vực với địa chỉ và tên đường chi tiết. Số lượng điểm POI được gia tăng với 209 900 điểm. Tổng số kilomet chiều dài đường là 402 211. Đặc biệt dữ liệu bao gồm 1 765 496 điểm địa chỉ số nhà.

Mỗi bản đồ đều được bổ sung dữ liệu cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội của tất cả các thành phố và địa điểm dân cư với tính năng tìm kiếm địa chỉ. Mạng lưới đường chi tiết bao gồm tất cả các đường phố, làn đường, chiều đường, giao lộ, bùng binh và các thông tin quan trọng khác để dẫn đường chính xác.

Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết cho các phiên bản ở mục Bản đồ từ website của chúng tôi.

LƯU Ý! Bản đồ cập nhật Q2 2020 chỉ sử dụng được cùng Navitel Navigator phiên bản 9.13 trở lên.