menu bar

NAVITEL® chính thức phát hành bản đồ cập nhật Mùa Xuân - phiên bản 2021Q1!

Là kết quả từ nỗ lực làm việc của bộ phận CSDL bản đồ NAVITEL® cũng như dựa trên những ý kiến đóng góp của người dùng Navitel Navigator đã cho phép chúng tôi đưa ra bản đồ cập nhật Quý 1 năm 2021.

q1 2021 vi

Dữ liệu của tất cả các bản đồ bao gồm 23 262 289 km chiều dài đường, 14 647 662 điểm POI, 2 018 730 khu dân cư trong đó 407 428 điểm với địa chỉ và tên đường chi tiết. 382 073 371 điểm địa chỉ số nhà.

Tất cả các bản đồ đều được bổ sung dữ liệu cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội của tất cả các thành phố và địa điểm dân cư với tính năng tìm kiếm địa chỉ. Mạng lưới đường chi tiết bao gồm tất cả các đường phố, làn đường, chiều đường, giao lộ, bùng binh và các thông tin quan trọng khác để dẫn đường chính xác. Ngoài ra, đối với tất cả các bản đồ trong bản phát hành Quý 1 năm 2021, dữ liệu giới hạn tốc độ, đường cấm, vạch kẻ đường và biển báo khác cũng đã được cập nhật.

Bạn có thể xem thông tin chi tiết về các phiên bản cập nhật bản đồ Q1 2021 theo đường dẫn dưới đây:

Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết cho các phiên bản ở mục Bản đồ từ website của chúng tôi.

LƯU Ý! Bản đồ cập nhật Q1 2021 chỉ sử dụng được cùng Navitel Navigator phiên bản 9.13 trở lên.