menu bar

Bản đồ cho Navitel Navigator 11.8 trở lên

Danh sách bản đồ đã đăng ký trong Thông tin cá nhân: My Devices (updates) Available updates, hoặc từ menu: → Bản đồ (yêu cầu kết nối Internet).Xin lưu ý rằng gói bản đồ là duy nhất cho thiết bị cụ thể.

Để sử dụng bản đồ không có trong danh sách, bạn nên mua mã bản quyền của bản đồ cụ thể. Xem hướng dẫn.

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản dùng thử, bất kỳ bản đồ nào dưới đây đều có thể cài đặt. Sau khi thời gian dùng thử kết thúc, bạn chỉ có thể sử dụng những bản đồ mà bạn đã mua mã bản quyền.

Chi tiết về kích hoạt dùng thử.
Xem thêm hướng dẫn để mua gói bản đồ.

Châu Mỹ

Biểu tượng tập tin Argentina, 375.7 MB
Biểu tượng tập tin Brazil, 2.12 GB
Biểu tượng tập tin Colombia, 209 MB
Biểu tượng tập tin Mexico, 386 MB
Biểu tượng tập tin Peru, 77.3 MB

Châu Á

Biểu tượng tập tin Azerbaijan, 17.8 MB
Biểu tượng tập tin Armenia, 8.4 MB
Biểu tượng tập tin Việt Nam, 278.6 MB
Biểu tượng tập tin Georgia, 16.8 MB
Biểu tượng tập tin Ấn Độ, 1.6 GB
Biểu tượng tập tin Iran, 53 MB
Biểu tượng tập tin Kazakhstan, 68.5 MB
Biểu tượng tập tin Kyrgyzstan, 4.6 MB
Biểu tượng tập tin Maldives, 1.1 MB
Biểu tượng tập tin Mông Cổ, 41.4 MB
Biểu tượng tập tin Pakistan, 106.6 MB
Biểu tượng tập tin Tajikistan, 2.8 MB
Biểu tượng tập tin Thổ Nhĩ Kỳ, 890.8 MB
Biểu tượng tập tin Uzbekistan, 12.7 MB
Biểu tượng tập tin Philippines, 27.9 MB

Châu Âu

Biểu tượng tập tin Áo, 121.1 MB
Biểu tượng tập tin Albania, 8.9 MB
Biểu tượng tập tin Bêlarut, 144 MB
Biểu tượng tập tin Bỉ, Luxembourg, 90.2 MB
Biểu tượng tập tin Bulgaria, 47 MB
Biểu tượng tập tin Bosnia và Herzegovina, 34.7 MB
Biểu tượng tập tin Vương quốc Anh, 439.3 MB
Biểu tượng tập tin Hungary, 70.2 MB
Biểu tượng tập tin Đức, 1.532 GB
Biểu tượng tập tin Hy Lạp, 162.2 MB
Biểu tượng tập tin Đan mạch, 84.4 MB
Biểu tượng tập tin Nước Iceland, 8.3 MB
Biểu tượng tập tin Tây Ban Nha, Gibraltar, Andora, 583.6 MB
Biểu tượng tập tin Ý, Malta, San Marino, Vatican, 662.8 MB
Biểu tượng tập tin Đảo Síp, 10.1 MB
Biểu tượng tập tin Latvia, 43.8 MB
Biểu tượng tập tin Litva, 38.7 MB
Biểu tượng tập tin Ma-rốc, 9.6 MB
Biểu tượng tập tin Moldova, 16.1 MB
Biểu tượng tập tin Hà Lan, 146.7 MB
Biểu tượng tập tin Na Uy, 143.3 MB
Biểu tượng tập tin Ba Lan, 454.6 MB
Biểu tượng tập tin Bồ Đào Nha, 150 MB
Biểu tượng tập tin Rumani, 57.9 MB
Biểu tượng tập tin Serbia, 33.4 MB
Biểu tượng tập tin Slovakia, 50.6 MB
Biểu tượng tập tin Slovenia, 43 MB
Biểu tượng tập tin Ukraine, 270 MB
Biểu tượng tập tin Phần Lan, 166.5 MB
Biểu tượng tập tin Pháp, Monaco, 1.587 GB
Biểu tượng tập tin Croatia, 47.2 MB
Biểu tượng tập tin Montenegro, 8.4 MB
Biểu tượng tập tin Cộng hòa Séc, 207.7 MB
Biểu tượng tập tin Thụy Sĩ, Liechtenstein, 105.7 MB
Biểu tượng tập tin Thụy Điển, 207.6 MB
Biểu tượng tập tin Estonia, 49.7 MB

Nga

Biểu tượng tập tin Nga, 1.188 GB

Các vùng Liên bang thuộc Nga

Biểu tượng tập tin Vùng Liên bang miền Đông, 56 MB
Biểu tượng tập tin Vùng Liên bang sông Volga, 224.3 MB
Biểu tượng tập tin Vùng Liên bang Tây Bắc, 148.8 MB
Biểu tượng tập tin Vùng Liên bang Bắc Kavkaz, 51.1 MB
Biểu tượng tập tin Vùng Liên bang Siberia, 111.6 MB
Biểu tượng tập tin Vùng Liên bang Ural, 105.8 MB
Biểu tượng tập tin Vùng Liên bang trung tâm, 308.1 MB
Biểu tượng tập tin Vùng Liên bang miền Nam, 135.6 MB

Bản đồ nền thế giới

Biểu tượng tập tin Bản đồ nền thế giới, 17.2 MB