menu bar
DỊCH VỤ NAVITEL.TRAFFIC

DỊCH VỤ NAVITEL.TRAFFIC

Vấn đề nhiều người dùng quan tâm là có thông tin về ùn tắc giao thông khi họ chuẩn bị lên kế hoạch cho một lộ trình di chuyển. Nhờ dịch vụ này, Navitel Navigator có thể nhận thông tin về tình hình giao thông hiện tại và hiển thị lên màn hình. Khi dịch vụ này được kích hoạt, các con đường trên bản đồ được tô màu tùy theo mật độ giao thông của chúng.

Đỏ — tắc đường

Da cam — đường ùn ứ

Vàng — bình thường

Xanh — thông thoáng

Ngoài ra, thông tin từ dịch vụ Navitel.Traffic có thể được phần mềm tính đến khi tạo lộ trình, có thể chuyển thành lộ trình dài hơn nhưng nhanh hơn. Phần mềm xem xét cả tốc độ di chuyển tối đa có thể và cài đặt người dùng về thời gian tối thiểu hoặc ưu tiên lộ trình ngắn nhất.

Nếu bạn muốn dịch vụ Navitel.Traffic hiển thị trên bản đồ, chọn Menu > Cài đặt > Dịch vụ trực tuyến, và chuyển nút tùy chọn "Hiển thị thông tin tắc đường" thành On.

Nếu bạn muốn phần mềm sử dụng thông tin tắc đường khi tính toán lộ trình, trong mục Dịch vụ trực tuyến, chuyển tùy chọn "Tự động tính toán lộ trình theo thông tin tắc đường" thành On.

Để có trải nghiệm tốt hơn, chúng tôi khuyến cáo sử dụng biểu tượng trên thanh công cụ. Để hiển thị biểu tượng trên thanh công cụ, chọn Menu > Cài đặt > Giao diện > Nút bản đồ, và kích hoạt hiển thị biểu tượng Navitel.Traffic.

Biểu tượng Navitel.Traffic thay đổi tùy theo tình trạng dữ liệu thông tin tắc đường.

Dữ liệu cập nhật – Dữ liệu cập nhật.

Dữ liệu lỗi thời – Dữ liệu lỗi thời.

Không có dữ liệu – Không có dữ liệu.

Đang tải dữ liệu – Đang tải dữ liệu.

Dịch vụ đã tắt – Dịch vụ đã tắt.

Biểu tượng hiển thị giá trị số từ 1 đến 9, biểu thị cho mức độ lưu lượng.

Bằng cách nhấn vào biểu tượng trên thanh công cụ, bạn có thể nhanh chóng truy cập các cài đặt của dịch vụ, nơi bạn có thể bật hoặc tắt các tùy chọn ">Hiển thị thông tin tắc đường" và "Tự động tính toán lộ trình theo thông tin tắc đường. Ở đó bạn cũng có thể cập nhật thông tin giao thông theo cách thủ công, bằng cách nhấn vào nút Cập nhật bây giờ.

Dịch vụ này được cung cấp miễn phí và bao phủ nhiều vùng lãnh thổ hơn so với các dịch vụ tương tự. Độ chính xác thông tin tắc đường ở các khu vực sẽ phụ thuộc vào số lượng người dùng tích cực của phần mềm Navitel Navigator.