menu bar

Nhận biết — hàng giả!

Quý khách hàng thân mến! Các phần cứng của chúng tôi luôn luôn bao gồm bản quyền phần mềm. Tuy nhiên một số cá nhân và tổ chức luôn tìm cách sử dụng phiên bản phần mềm bất hợp pháp (bị crack) nhằm gia tăng lợi nhuận cho họ. Các phiên bản bị crack không ổn định và không có đầy đủ các tính năng. Thêm nữa, bạn sẽ không nhận được hỗ trợ kỹ thuật cũng như bản đồ cập nhật về sau nếu sử dụng phiên bản crack.

Những người bán vô đạo đức, họ sẽ bảo đảm với bạn rằng thiết bị mà bạn đã mua được cài đặt phần mềm hợp pháp với đầy đủ các tính năng.

Tìm hiểu mã bản quyền của "Navitel Navigator" một cách cẩn thận. Bạn sẽ thấy "Menu" - "Thông tin".

Một số ví dụ về mã bản quyền của phiên bản crack:

AS103-00024-f4jr-ufhu-hxa8
AS805-00040-076t-hdb0-wdmu
EY004-12772-unpx-wbtd-nfeh
EY103-00661-xyvr-t9ab-x838
MK208-00174-cume-ucyx-brj7
NL109-00107-2kae-2hen-8yp3
NP303-16371-4yun-opm7-3whr
NP510-09668-kn66-8dwt-zonr
NP607-08284-v67m-ettk-ufn4
NT907-00093-jzrf-zuc8-jndf
NV806-02645-2jon-itdw-c0rp
PO611-20512-7b7u-3202-papx
PO612-02166-xufe-xtv7-fwfy
PF106-00537-itya-j7k0-o6we
XD108-01954-hzrk-ctn6-z9z2

Có thể có các mã crack khác, nhưng đây là những mã phổ biến nhất. Bạn có thể kiểm tra mã bản quyền thông qua bộ phận hỗ trợ của chúng tôi. Trong mọi trường hợp, phần mềm là bất hợp pháp nếu phiên bản "Dành cho PocketPC" được cài đặt cho thiết bị WindowsCE (PND). Phải là một phiên bản "dẫn đường cho ô tô"!