menu bar

Đăng ký lại bản quyền

Số serial không chính xác. Nó chỉ có thể chứa số và chữ in hoa. Nó chỉ được hiển thị trên màn hình của thiết bị trong khi chạy chương trình Navitel Navigator. Để tìm thấy nó, hãy làm theo các hướng dẫn dưới đây. Nếu chương trình không báo cáo về phiên bản chưa đăng ký khi khởi động thì bạn không cần phải kích hoạt khóa.
Số serial có thể tìm thấy ở mục Unregistered của ứng dụng Navitel Navigator

Nhập mã bản quyền hoặc thêm file file với mã bản quyền*

file với mã bản quyền hoặc nhập mã bản quyền*

NaviTel Activation Key.txt
NaviTelAuto Activation Key.txt
Xác nhận đã mua bản quyền:
- hình ảnh của thẻ chưa mã bản quyền;
- ảnh biên nhận (nếu mã được in trên biên lai);
- văn bản của tin nhắn với mã bản quyền (nếu nhận được mã qua e-mail);
- Ảnh chụp màn hình thông tin giao dịch từ trang https://payments.google.com/payments (mua thông qua Google Play).
Xác nhận đã mua bản quyền:
- Tệp RegistrationKeys.txt (nếu tìm thấy trên thẻ nhớ);
- hình ảnh của thẻ chưa mã bản quyền;
- văn bản của tin nhắn với mã bản quyền (nếu nhận được mã qua e-mail).