menu bar

Điều kiện hoàn tiền - Google Play


Quý khách hàng thân mến, chính sách hoàn trả chỉ áp dụng cho các sản phẩm được mua qua kho tải Google Play.


Theo các điều kiện trong thỏa thuận với Người Dùng phần mềm Navitel Navigator, công ty JSC "Center of Navigation Technologies" (gọi tắt là “CNT”) cho phép thực hiện quy trình hoàn trả phần mềm đã mua.

Các điều kiện hoàn trả của «NAVITEL»

 1. Để thực hiện hoàn trả đúng số tiền, các điều kiện sau phải được đáp ứng đồng thời:
  • License key chưa bị kích hoạt;
  • Thời gian hoàn trả cho phép là trong vòng 3 tháng kể từ ngày mua.
  • Chứng từ thanh toán hoặc xác nhận mua hàng khác (số và ngày đặt hàng) cần được cung cấp;
  • Biểu mẫu yêu cầu hoàn trả tiền cần được điền đầy đủ thông tin.
 2. Đăng ký hoàn tiền của người dùng chỉ có thể được cấp nếu Người dùng đã đáp ứng tất cả các điều kiện được nêu tại Mục trên
 3. Người dùng có thể liên hệ theo địa chỉ e-mail support@navitel.su để được tư vấn về quy trình hoàn tiền.
 4. Việc hoàn tiền sẽ được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ khi đăng ký được chấp nhận.

Vui lòng truy cập tài khoản của bạn theo đường dẫn https://wallet.google.com/. Kiểm tra tình trạng đơn hàng tại mục “Transactions”:

 1. Nếu đơn đặt hàng của bạn đang bị trì hoãn bởi Google, các khoản giữ lại trong bảng sao kê thẻ tín dụng chỉ là ủy quyền, không phải là một khoản thanh toán thực tế. Vui lòng liên hệ với ngân hàng của bạn để làm rõ.
 2. Nếu trạng thái đơn hàng là "Delivered", vui lòng điền theo mẫu dưới đây:

Đăng ký hoàn tiềnXin vui lòng gửi ảnh chụp màn hình với thông tin đơn hàng từ trang web https://wallet.google.com/.