menu bar
* Nếu thiết bị chạy trên firmware tùy chỉnh hoặc trình khởi chạy ứng dụng (launcher), vui lòng cho biết thông tin, bao gồm số phiên bản.
Để xem phiên bản của phần mềm, bạn truy cập "Navitel của tôi → Tải bản đồ", hoặc mở "Navitel của tôi → Tất cả sản phẩm". Phiên bản phần mềm có định dạng "X.X.X.X".
Xác định tên kho tải phần mềm mà bạn đã tải từ website.
Để xem phiên bản của bản đồ, bạn truy cập "Navitel của tôi → Tải bản đồ", hoặc mở "Navitel của tôi → Tất cả sản phẩm". Phiên bản bản đồ có định dạng "20XXQX".
Nếu có thể, xin vui lòng chỉ gửi dữ liệu tracklog có xảy ra lỗi hoặc vấn đề.
Định dạng hợp lệ: ZIP, RAR
Nếu có thể, xin vui lòng gửi cùng ảnh chụp màn hình.
Mô tả bản chất của lỗi mà bạn gặp phải, tần suất cũng như điều kiện xảy ra.
recaptcha