menu bar

NAVITEL® phát hành các gói cập nhật bản đồ với phiên bản Q3 2020.

Là kết quả từ nỗ lực làm việc của bộ phận CSDL bản đồ NAVITEL® cũng như dựa trên những ý kiến đóng góp của người dùng Navitel Navigator và như một phần của việc cập nhật bản đồ Quý 3 năm 2020.

NAVITEL Q3 2020

Dữ liệu của tất cả các bản đồ bao gồm 22 742 007 km chiều dài đường, 14 638 189 điểm POI, 2 018 730 khu dân cư trong đó 405 943 với địa chỉ và tên đường chi tiết. 382 032 533 điểm địa chỉ số nhà.

Tất cả các bản đồ đều được bổ sung dữ liệu cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội của tất cả các thành phố và địa điểm dân cư với tính năng tìm kiếm địa chỉ. Mạng lưới đường chi tiết bao gồm tất cả các đường phố, làn đường, chiều đường, giao lộ, bùng binh và các thông tin quan trọng khác để dẫn đường chính xác. Ngoài ra, đối với tất cả các bản đồ trong bản phát hành Quý 3 năm 2020, dữ liệu giới hạn tốc độ, đường cấm, vạch kẻ đường và biển báo khác cũng đã được cập nhật.

Bản đồ phát hành Quý 3 năm 2020 bao gồm thông tin cập nhật chi tiết nhất có thể hữu ích cho những người yêu thích các hoạt động mùa đông! Bản đồ gồm các địa điểm và khu nghỉ mát mùa đông nổi tiếng cho một kỳ nghỉ năng động cũng như cơ sở dữ liệu POI phong phú: khách sạn, nhà hàng, quán cà phê, điểm tham quan, cửa hàng, trạm xăng và điểm dịch vụ, bệnh viện v.v. - sẽ giúp bạn làm chủ mọi lộ trình và có một kỳ nghỉ đông tuyệt vời!

Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết cho các phiên bản ở mục Bản đồ từ website của chúng tôi.

Bạn có thể xem thông tin chi tiết về các cập nhật bản của các Quý 3 năm 2020 bản đồ bằng cách nhấn vào dòng dưới đây,:

LƯU Ý! Bản đồ cập nhật Q3 2020 chỉ sử dụng được cùng Navitel Navigator phiên bản 9.13 trở lên.